گاز روسیه

خط لوله گازی «ترک‌استریم» گازهای استخراج شده در روسیه را به ترکیه و اروپا انتقال می‌دهد. این خط لوله...

پس از ۱۰ سال مذاکره بین چین و روسیه، این دو کشور سرانجام بر سر یک قرارداد گازی عظیم...

در حالی که اروپا در پی جایگزین بهتری برای روسیه به‌منظور رفع نیازهای گازی خود است، وزیر صنعت ایران...

«گازپروم»، شرکت نفت و گاز