گاز سمی در حما

به‌گفته یک سازمان امدادرسان بین‌المللی بیشتر قربانیان حمله شیمیایی به شهر حما زنان و کودکان هستند. بیش از ۳۰۰...