گدایی

س. اقبال – صحن "حرم مطهر امام خمینی" آمیزه‌ای است از شکوه و جلال و فقر فلاکت.

به رغم مخالفت‌ها، جمع‌آوری کودکان کار ادامه دارد و تا زمان کاهش ۵ درصدی جمعیت کودکان کار و تا...

س. اقبال – گدایی بخش ثابت زندگی شهری در ایران بوده و هست. چهره آن در دوره اخیر عوض...

۵۵ هزار نفر در قالب ۲۶ هزار و ۱۰۰ خانواده، زیر نظر کمیته امداد شیراز هستند. سه هزار و...