گذرگاه های مرزی ایران با کردستان عراق

هیأت ۲۰۰ نفره عراقی برای به دست گرفتن کنترل گذرگاه‌های حاج عمران (تمرچین)، پرویز خان و باشماخ (باشماق) وارد...