گرانی برق

رضا اردکانیان، وزیر نیرو چهارشنبه ۲۹ آبان گفت: «پس از افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان قیمت آب و...

معاون برق و انرژی وزیر نیرو می‌گوید متوسط افزایش مصرف برق در سال جاری در بخش صنعت بیش از...

قیمت برق در ایران برای سومین بار در سه سال گذشته افزایش یافت. وزارت نیرو با صدور بخشنامه‌ای از...

دولت ایران با کاهش بهای نفت دچار کسری بوده شده و برای جبران این کسری، قصد افزایش قیمت حامل‌های...

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو ایران

امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی