گرانی سوخت

در پی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی مایع، وزارت نفت پيشنهاد افزايش قیمت گاز طبيعی را به دولت ارائه داده...

دولت ایران تصویب کرد که

قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در