گرانی شهریه پیش‌دبستانی

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران افزایش شهریه مراکز #پیش‌دبستانی دولتی را تائید کرد. او...