گرانی لوازم خانگی

مشکل اصلی در سال‌ها سرکوب دستمزدی کارگران و کاهش قدرت خرید آنان نهفته. دولت اما تنها به شعارزدگی و...

حسین عبدلی نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان اعلام کرد که کمبود لوازم خانگی خارجی در بازار این شهر...

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بازار روز‌های آرامی را سپری می‌کند، گفت: «قیمت‌ها نسبت...