گردوغبار در خوزستان

شهرهای مرکزی و نیمه جنوبی خوزستان با قطع آب، برق، شبکه تلفن همراه و اینترنت مواجه شده‌اند. رطوبت ۱۰۰...

آلودگی هوا در خوزستان هشداردهنده است. بالاترین میزان مهاجرت یکی از پیامدهای آلودگی هوا در خوزستان، یکی از چهار...

دید افقی در اهواز به شدت کاهش پیدا کرده است و باد شدید هم موجب بروز مشکلاتی در عبور...