گرمایش زمین و تاجیکستان

ژوئیه امسال گل‌و‌لای حاصل از آب‌شدن یخچال‌ها به رودخانه گانت در جنوب این کشور سرازیر شد و سدی طبیعی...