گروه‌های جهادی

عسگر آهنین- در سال ۲۰۱۵، ۱۱۲ روزنامه‌نگار در جهان به قتل رسیده‌اند. به گفته فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، از هر...

پلیس فرانسه از بازداشت شش نفر در تولوز و البی به ظن فعالیت‌های جهادی خبر داد. گفته شده این...