گروه حقانی

وزیر خارجه آمریکا جان کری، گفته که پاکستان در زمینه مبارزه با افراطی‌گری در ماه‌های اخیر موفق بوده اما...

فرهمند علیپور- با وجود حمایت غرب از ارتش آزاد سوریه و امکانات بیشتر آن، گروه‌های اسلام‌گرای تندرو توانسته‌اند بخش‌های...