گروه عبدلی

وزارت داخله کویت به محل دقیق دستگیری‌ها اشاره نکرده، اما ظاهراً این دستگیری‌ها داخل کویت صورت گرفته‌است. پیشتر گفته...

دولت کویت، جمهوری اسلامی را به حمایت گروه عبدلی برای بی‌ثبات کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس متهم کرده. دیپلمات‌های...