گروگان‌های ژاپنی

نشان‌دادن تصوير چاقو، باجگيری، خون و هر چيز ديگری که تلويحاً يا صريحاً به گروگان‌گيری دو شهروند ژاپن...

مهلت داعش برای تبادل گروگان‌‌های ژاپنی و اردنی با یک زن عضو القاعده که در اردن زندانی است به...

داعش خواستار مبادله گروگان ژاپنی خود با زن‌ زندانی‌ای در اردن است. اين زن پس از عملیاتی که به...

مهلتی که گروه «دولت اسلامی» برای دولت ژاپن تعیین کرده بود، به سر آمد. ویدیویی منتشر شده که ادعا...

مهلت داعش به دولت ژاپن برای پرداخت باج ۲۰۰ میلیون دلاری برای آزادی دو گروگان به پایان رسیده است....