گریس موگابه

شهروندان هراره اکنون نگران آینده زیمبابوه هستند. پارلمان این کشور درباره استیضاح و برکناری سالخورده‌ترین رئیس جمهور جهان تصمیم‌گیری...

موگابه پس از ۳۷ سال حکمرانی از رهبری حزب حاکم در میان شادی اعضای آن کنار گذاشته شد و...

شاخه‌های محلی حزب حاکم زیمباوه در تمام ۱۰ استان این کشور به موگابه رأی عدم صلاحیت داده‌اند. انتظار می‌رود...

موگابه که از حصر خانگی خارج شده با فرماندهان ارتش در حال مذاکره است. حزب حاکم زیمبابوه می‌گوید برای...

در زیمبابوه، پس از کودتا آرامش قبل از طوفان حاکم است. ارتش درباره جانشین موگابه سکوت کرده است. بسیاری...