گزارشگر حقوق بشر در امور ایران

۱۴ کاندیدا متقاضی پست گزارشگری ویژه حقوق بشر در امور ایران هستند. در میان این افراد نام سیما سمر،...

بهرام قاسمی تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را «فاقد مشروعیت» و صدور قطعنامه علیه تهران در شورای...

شورای حقوق بشر سازمان ملل به رغم رایزنی‌های گسترده جمهوری اسلامی ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را...

دبیر کل سازمان ملل از شجاعت عاصمه جهانگیر تقدیر کرده.وزارت خارجه ایران هم از درگذشت گزارشگر ویژه سازمان ملل...

عاصمه جهانگیر در آخرین گزارش‌اش از افزایش اعدام‌ها و سرکوب فعالان ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیق مستقل در...