گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

منابع حقوق بشری مطلع شده‎اند اجرای حکم اعدام ابوالفضل چزانی شراهی، نوجوانی که از سن ۱۴ سالگی به اتهام...