گزارش دوره‌ای سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر

ایران برخلاف دور نخست اجلاس در سال ۲۰۱۰ که در‌‌ همان مرحله اول شماری از پیشنهادها را پذیرفت، امسال...