گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان دیدبان حقوق بشر

دیدبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۱۶ وضعیت حقوق بشر ایران به اعدام‌های گسترده، شکنجه متهمان، نادیده گرفتن...