گزارش مردمی

به نظر می‌رسد کسانی تصمیم گرفته‌اند به صورت مستقیم و به وسیله اسیدپاشی زنان و دختران ایرانی را به...

در مراجعه به شماری از مردم برای تهیه گزارشی درباره استیضاح وزیر علوم، بیشتر از ۳۰ درصد کسانی که...

پارسا محمدی - این روزها افراد زیادی در ایران نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گیرند. جوانان و میانسالان، بیشتر از...