گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو

رییس هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو اعلام کرده که این هیات بررسی‌های خود از حادثه پلاسکو...