گزارش کمیسیون مجلس درباره انفجار معدن یورت

گزارش کمیسیون صنایع مجلس دلایل انفجار معدن یورت را بررسی کرده: نبود فضای کافی برای خروج ذغال سنگ و...