گفتمان دشمن

علی خامنه‌ای همه مشکلات کشور را قابل حل دانست. او معتقد است «دشمن» در موقعیت ضعیفی قرار دارد اما...

آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم بیست‌وهفتمین سالگرد مرگ آیت‌الله خمینی به مسئولان حکومتی هشدار داد انقلابی بمانند و همچنان آمریکا...

ستایش تمام قد رهبر ایران از یک نهاد نظامی/امنیتی چه پیامی دارد؟ آیا سپاه حزب خامنه‌ای است و...