گفتگو با پدر سپیده قلیان

پدر سپیده قلیان در گفت‌و‌گو با زمانه خواهان لغو حکم طولانی‌مدت فرزندش شد: «خبر همه ما را شوکه کرد....