گفت‌وگوهای زمانه

نمایش فیلم در مورد زندان‌های جمهوری اسلامی؛ سخنرانی و بحث درباره وضعیت علوم انسانی در ایران

وبینار آکادمی زمانه با حضور دو روان‌شناس

با شرکت: شیرین عبادی، سهراب رزاقی، مهران مصطفوی

سهراب رزاقی: گفتار هسته‌ای در متن یک فرا روایت در جامعه ایرانی شکل گرفته است، مقصودم از فرا روایت...

مهران مصطفوی − بحران هسته‌ای که ۱۲ سال است ایران با آن درگیر است و اکنون با توجه به...

شیرین عبادی: کمپین گفت‌وگو در مورد انرژی هسته‌ای به این دلیل تدوین و راه اندازی شد که از جنبه‌های...

سخنرانی و گفت‌وگو با شرکت: شیرین عبادی، سهراب رزاقی، مهران مصطفوی

نسیم خاکسار – سانسور جا‌به‌جا بر زبان فارسی سایه انداخته است. تأملی در اثرات سانسور و پوشیده‌نویسی در...

دور پنجم گفت‌وگوهای زمانه

دور پنجم گفت‌وگوهای زمانه به "زبان باز" داریوش آشوری اختصاص دارد. آشوری این ایده را توضیح خواهد داد و...

چهارمین دور از "گفت‌وگوهای زمانه" به بحث بر سر روایت ۲۸ مرداد اختصاص داشت. این روایت به عنوان ایدئولوژی...

خمینی و خمینیسم

سومین دور از "گفت‌وگوهای زمانه" در غروب ۲۲ ژوئن ۲۰۱۳ در شهر آمستردام برگزار شد. موضوع آن "خمینی و...

شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در همایش "رسانه و صداهای دیگر"، از اتحادیه اروپا خواست تا ماهواره‌های...