گلرخ ابراهیمی ايرايي

از هنگام تکیه‌زدن رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه تعداد زندانیان زن قرچک ورامین افزایش یافته است. زنان زندانی...

با نزدیکى زمان برگزارى دادگاه آرش صادقى و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی، وکلاى آن‌ها هنوز امکان مطالعه پرونده را...