گلرخ ايرايی

امیر رئیسیان، وکیل آرش صادقی می‌گوید دادستانی از خانواده آرش صادقی و گلرخ ایرانی خواسته برای مرخصی این دو...

افراد، نهادها و سازمان‌های مختلف نسبت به وخامت حال آرش صادقی هشدار داده‌اند. ۴۲ روز از اعتصاب غذای...

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اشاره به اعتصاب غذای آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین،...

با نزدیکى زمان برگزارى دادگاه آرش صادقى و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی، وکلاى آن‌ها هنوز امکان مطالعه پرونده را...