گلچهره یفتلی

کارشناسان محلی و فعالان مدنی افغانستان درباره سالی که گذشت چه فکر می‌کنند و کدام رویدادها را مهمترین اتفاق‌هایی...