گلین دیویس

آمريکا پيشنهاد تازه ايران را برای از سرگيری مذکرات هسته‌ای يک «مانور تبلیغاتی» ناميده و آن را رد کرده...