گم شدن خدیجه خدیر

جسد خدیجه خدیر، کوهنورد و فعال محیط زیست در مهاباد پیدا شد. او چند روز پیش پس از خروج...