گنجه

به فرآیندی که در آن یک فرد دگرباش جنسی هویت و یا گرایش جنسی خودش را با دیگران مطرح...

گنجه به فضای امن ساخته شده در حریم شخصی فرد متعلق به جامعه دگرباشان جنسی گفته می‌شود که در...

از مجموع ۹ محیط‌بان محکوم به اعدام تاکنون هفت محیط‌بان آزاد شدند. در یک دهه گذشته، ۲۰ تن در...