گندم

وارد آمدن خسارت به زمین‌های کشاورزی در مناطق سیل‌زده موجب نگرانی‌هایی پیرامون وضعیت محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۸ شده...

عباس کشاورز، معاون تولیدات گیاهی

یک تاجر اروپایی گفت: ایران

عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز

امسال ایران واردات گندم را