گور جمعی

سیمین روزگرد - اعدام‌های جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ از جمله وقایعی است که حکومت جمهوری اسلامی هیچ گاه نسبت...

گوری حاوی ۵۳ جسد با دست‌های بسته و گلوله‌هایی در جمجمه یا سینه، در جنوب بغداد کشف شده است....