گور خواب ها

ساکنان کانال‌های متعفن و سرد تهران اغلب از اعتیاد رنج می‌برند. آنها با بیماری‌های عفونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و...

نوزاد از مادری بی‌خانمان در سرویس بهداشتی یک پارک به دنیا آمد. اما بعد از تولد در اثر...

در پی انتشار یک گزارش اجتماعی در روزنامه «شهروند» چاپ تهران، درباره زندگی گورخواب‌ها در گورستان نصیرآباد شهرستان شهریار،...

علاوه بر گورخواب‌ها که درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده می‌خوابند، چندین خانواده در اطراف گورستان،...