گور دسته جمعی در رقه

دو سال پس از بازپس‌گیری رقه از دست داعش هنوز در پایتخت سابق این گروه تندرو اسلامی، جنازه‌ها یافت...