گور دسته جمعی در عراق

یکی از شاهدان محلی اعدام‌های دسته‌جمعی داعش نیروهای عراقی را به سراغ پنج گور دسته‌جمعی در کرکوک برد؛ در...

داعشی‌ها زندانیان سنی و مسیحی را از دیگر اسرای زندان بادوش که غالباً شیعه بوده‌اند، جدا می‌کنند. آنها...