گوشی های هوشمند

اگر از عکاسی‌های بی‌هدف و پراکنده خسته شده اید، و گوشی‌های همراه‌تان به مزاحم‌هایی کوچک در جمع‌های دوستی و...

نیکول ام. اَشاف ترجمه: مجتبی هاتف- همان‌طور که خودرو کالای معرف قرن بیستم بود، گوشی هوشمند نیز کالای معرف...