گونه های در حال انقراض

در پی گزارشی مبنی بر وجود سر يک رأس کل وحشی در منزل خبرنگاری در شهر «پلدختر»، نيروی انتظامی،...

این دومین گوزن زردی است که در چند ماه گذشته با شلیک افراد ناشناس در یک محوطه تحت حفاظت...

تحقیقی جدید نشان داده است انقراض حیات وحش و آبزیان به رشد خشونت، فقر و به ویژه برده‌داری کودکان...

کاپیتان تیم ملی ایران یک توپ با لوگوی جانوران در حال انقراض را به منظور جلب توجه به مسائل...

شکارچیان غیرقانونی نیمی از آهوان دشت

پيرمؤذن، نماینده مجلس، از «سونامی» کشتار جانوران در ایران انتقاد کرد. دست‌کم ۷۴ گونه از رده‌های مختلف جانوری در...

۱۷ گونه جانوری در استان اردبیل در فهرست قرمز «اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت» قرار دارند.

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ۷۴ گونه از جانداران ایران را در وضعیت بحرانی یا در معرض انقراض ارزیابی...