گیاه‌خواری

چرا برخی خوراک‌ها واکنش‌هایی احساسی برمی‌انگیزند و چرا واکنش‌هایی متفاوت به گوشت گاو و سگ داریم؟ شاید سرچشمه‌ ...

سهیل ریاضی - کم کردن مصرف گوشت منجر به کاهش بحران غذا در بسیاری از نقاط جهان و همچنین...

سهند صاحبدیوانی، قصه‌گو و نوازنده

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130418_ShotorTroy_SahandSahebdivani_SaraRushan.mp3