گیلان

برداشت تمشک در روستای ملک رود گیلان

زمین لرزه‌هایی به بزرگی 3