یادبود کیارستمی

شامگاه سه‌شنبه پانزدهم تیر، جمعی از