یارانه ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با پیشنهاد افزایش اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سال آینده از محل افزایش مصرف...

در لایحه بودجه ۹۷ یارانه نقدی نان به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. امنیت غذایی مردم کم‌درآمد...

۸۷۰ هزار نفر از حذف‌شدگان دریافت یارانه نقدی به حذف یارانه‌های خود اعتراض کردند و در نهایت ۵۶۱ هزار...