یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی

کارگردان نام‌آشنای سینمای اجتماعی ایران بر سکوی یازدهمین جشن منتقدان درخشید. او به جای اهدای جایزه به یک فیلم...