یازده سپتامبر

بازماندگان و خانواده‌های جان‌باختگان حملات تروریستی یازده سپتامبر، پس از یازده سال در محل یادبود این واقعه در شهر...

ده سال گذشت. دهسال پس از هولناک‌ترین رویداد تروریستی جهان، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که بدون شک چهره جهان معاصر...

یازدهم سپتامبر امسال، جدا از بحث‌ها و گزارش‌های سیاسی، با انتشار یک کتاب تازه همراه بود؛ کتابی از ۲۱...

با گذشت دهسال از فاجعه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱و حمله به برجهای دوقلو در نیویورک، افکار عمومی دنیا هنوز...

محمد عبدی - واقعه یازده سپتامبر به قولی جهان را به دو بخش پیش و پس از خود تقسیم...