یاسر عرفات

شیمعون پرز، رئیس جمهوری سابق اسرائیل و دارنده نوبل صلح سال ۱۹۹۴، در بیمارستان بستری شده و در کمای...

توفیق طیراوی، رئیس کمیسیون تحقیق فلسطینی‌ها برای بررسی مرگ یاسر عرفات، رهبر تاریخی فلسطین، اعلام کرد که این کمیسیون...

بهنام دارایی‌زاده- شاید مهم‌ترین پیامد تصمیم سوئد در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل را بتوان...

حال که موضوع عدم صدور ویزای ابوطالبی از مجاری دوجانبه خارج و به عرصه رسانه‌ها کشیده شده، سطح منازعه...