یاشار کمال

آزاد کریمی - اردوغان و حزب عدالت و توسعه در تحمیل اتوریته مطلق خویش در ترکیه از هیچ کاری...

یاشار کمال - هنرمند عصر ما باید مانند پرنده آواز بخواند، مانند آبِ زلال، روشن باشد و مثل یک...

یاشار کمال در رمان «پرنده‌ها هم رفته‌اند» یک سال پیش از انقلاب ایران، خشونت در جوامع اسلامی را برمی‌نماید...

یاشار کمال، نویسنده رمان «اینجه ممد» و دارنده جایزه صلح ناشران و کتابفروشان آلمان در پی یک بیماری طولانی...

گفت‌وگوی این هفته درباره سمرقند در شعر فارسی با ادش استد، نویسنده تاجیک در ازبکستان.

پدرام پایا-ناظم حکمت در شعرش جسور است. او از رنج انسان‌های فرودست سخن می‌گوید و از نبود آزادی انتقاد...