یانوکوویچ

این واقعیتی انکارناپذیر است که اکثریت مردم کریمه تمایل به طلاق سیاسی از اوکراین دارند. نتیجه رفراندوم آشکار شدن...

رهبری "جنبش میدان" در کی‌یف در دست گروه‌های ماوراء راست قرار دارد که هواداران‌شان نقاب می‌زنند و با چماق...

روسیه آمریکا را در صورت تحریم به تلافی تهدید کرد. جان کری گفت روسیه برای مداخله در اوکراین مترصد...

گروه "هفت"، آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو، پیشروی نظامی روسیه در کریمه را محکوم کرده‌اند. در مسکو نیز...

اوکراین را "خارج نزدیک" روسیه می‌نامند. احیای عظمت اسلاوها علت اصلی گرایش مردم روسیه در سه دور انتخاب پوتین...

غرب روسیه را از دخالت نظامی در کریمه برحذر داشته است. ارتش اوکراین دستور آماده باش‌ گرفته اما اوکراینی‌ها...

اوکراين همچنان بحرانی است. در پی اشغال پارلمان کريمه توسط مردان مسلح طرفدار روسيه، فرودگاه کريمه نيز توسط مردان...

روسیه استمداد رئیس جمهور معزول اوکراین برای حفاظت از جان او را پذیرفته است. گفته می‌شود یانوکوویچ در ‌آسایشگاهی...

در حالیکه "شورای میدان" در کیف وزیر اقتصاد پیشین را برای پست نخست وزیری معرفی کرده، موافقان و مخالفان...

تیموشنکو کاندیداتوری خود برای مقام نخست وزیری اوکراین را رد کرد. الکساندر تورچینف به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده...

تیموشنکو پس از آزادی به میدان استقلال رفت و از معترضان خواست در صحنه بمانند. او می‌خواهد نامزد...