یاکوب بوراک

یاکوب بوراک − انسان‌ها با اخبار بد و چهره‌های خشمگین و خاطراتِ غمگین عجین شده‌اند. آیا این سوگیریِ منفی،...