یدالله رویایی

تعرض رسانه‌ای به مدیران فرهنگی کشور ادامه دارد. این‌بار قرعه به نام سید عباس صالحی، معاون فرهنگی ارشاد زده‌اند.

یدالله رویایی در واکنش به تبلیغات رسانه‌‌ای علیه او اعلام کرده است که وقتی آزادی به ایران برگردد،...

سومین جلسه شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره شعر فجر برگزار شد و تصمیم گرفت دعوتش از یدالله رویایی، شاعر شناخته‌شده...

هشتمین جشنواره شعر فجر، اردیبهشت ماه ۹۳برگزار می‌شود. دعوت از یدالله رویایی، شاعر صاحب‌سبک ایرانی این جشنواره را پربازتاب...

نشریه، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آرش، شماره ۱۰۹

بابک مینا - آیا امضای مؤلف چیزی از من واقعی اوست و یا کارکردی خارج از اختیار او دارد...

دفتر خاک - از میان مقالات و گفت‌و‌گوهای منتشر شده در زمانه می‌بایست به‌تدریج برخی از نوشته‌ها و برنامه‌های...