یدالله طاهرنژاد

یدالله طاهرنژاد، رئیس کمیته انتخابات حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات مجلس یازدهم گفت: «رقابت انتخاباتی شکل نخواهد گرفت، زیرا...

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته که احمدی‌نژاد در لایه‌های زیرین جامعه همچنان موقعیت دارد و اصولگرایان و...